Z SimsonOTS Wiki
Nazwa
Płeć
Wygląd
First
Second
Yalaharian Outfit
Kobieta
Yalaharianfemale1.gif
Yalaharianfemale2.gif
Mężczyzna
Yalaharianmale1.gif
Yalaharianmale2.gif

Yalaharianfemale1.gifYalaharianmale1.gif Strój z pierwszym dodatkiem:

Yalaharianfemale2.gifYalaharianmale2.gif Strój z drugim dodatkiem: