Z SimsonOTS Wiki

Death Ring.gif

Nazwa: Death Ring

Opis: Obniża Shielding o 10 punktów, jednocześnie zwiększając odporność na żywioł śmierci o 5% przez 8 minut.