Z SimsonOTS Wiki

Demonrage Sword.gif

Nazwa: Demonrage Sword

Ilość ataku: 47

Ilość obrony: 22

Wymagany poziom: 60

  • Broń dwuręczna zależna od Sword Fighting

Wypada z: Demon, Medusa, Deathes, Bringer, Raptor, Poi Master, Sonic, Derbit, Zaranger, Arbelos, Linders, Triper, Mycid, Protector Poi Master