Z SimsonOTS Wiki

53.gif

Nazwa: Golden Helmet

Ilość obrony: 12

Wymagany poziom: 0

Atrybuty:

  • Speed +10

Profesja: Wszystkie

Wypada z: Sonic, Instalazer, Blue Demon, Hell Poi Master, Ghastly Dragon, Magneton, Morgades, Undead Tritonis

Dostępne z: DHQ 3