Z SimsonOTS Wiki
Komendy:
Komenda: Zadanie:
!save Zapis postaci, można użyć raz na 10 minut.
!backpack Zakup Backpacka - koszt 20gp.
!spells Pokazuje twoje czary.
!go Zmiana Outfitu wszystkim w gildii.
!all "tekst Wiadomość do wszystkich z gildii.
!online Ilu graczy jest Online.
!uptime Ile czasu serwer jest Online.
!bless Zakup wszystkich Blessów - koszt 10cc.
!frags Ile posiadamy fragów.
!boots Ładowanie Donator Boots.
!shield Ładowanie Donator Shield.
!soft Ładowanie Soft Boots.
!fire Ładowanie Firewalker Boots.
!hota Ładowanie Helmet Of The Ancients.
!aol Zakup Amulet Of Loss - koszt 5cc.
!rope Zakup Rope - koszt 50gp
!shovel Zakup Shovel - koszt 50gp
!pick Zakup Pick - koszt 50gp
!machete Zakup Machete - koszt 35gp
!fishing Zakup Fishing Rod - koszt 150gp
!pos Sprawdzanie swojej pozycji.
!rs Usunięcie Red Skulla - koszt 10punktów.
!bs Usunięcie Black Skulla - koszt 20punktów.
!bless on Automatyczny zakup wszystkich blessów po śmierci - koszt 10cc
!aol on Automatyczny zakup AoL'a po śmierci - koszt 5cc
!serverinfo Informacje na temat serwera.
Komendy do domku:
Komenda: Zadanie:
!buyhouse Kupienie domku. Musisz mieć pieniądze w plecaku.
!leavehouse Opuszczenie domku, którego jesteś właścicielem
Alana Sio Przydatne jeśli ktoś nas zamknął w domku. Wyrzuca za drzwi.
Aleta Sio Lista osób które mogą wchodzić do domku, lecz nie mogą otwierać drzwi
Aleta Grav Lista osób które mogą otwierać drzwi przed którymi stoisz.
Aleta Som Lista współwłaścicieli domku.
Alana Sio "nick Wyrzucenie osoby o podanym nicku z domku.
Alana Grav Sprzedawanie domku.