Z SimsonOTS Wiki
Nazwa
Płeć
Wygląd
First
Second
Full
Wizard Outfit
Kobieta
Outfit Wizard Female Addon 1.gif
Outfit Wizard Female Addon 2.gif
Outfit Wizard Female Addon 3.gif
Mężczyzna
Outfit Wizard Male Addon 1.gif
Outfit Wizard Male Addon 2.gif
Outfit Wizard Male Addon 3.gif


Outfit Wizard Female Addon 1.gifOutfit Wizard Male Addon 1.gif Strój z pierwszym dodatkiem:

Outfit Wizard Female Addon 2.gifOutfit Wizard Male Addon 2.gif Strój z drugim dodatkiem: