Z SimsonOTS Wiki

Fire Axe.gif

Nazwa: Fire Axe

Ilość ataku: 27 physical + 11 fire

Ilość obrony: 16+1

Wymagany poziom: 35 or higher.

Profesja: Wszystkie

  • Broń Jedno-ręczna zależna od Axe Fighting

Komu sprzedać?: Rashid - 0,8cc